Energibrunnar – Arlanda

Alteco utför programmeringsarbeten åt TAC på befintlig kylcentral i samband med Arlandas satsning på energibrunnar, så kallade akvifärer.

Arbetet består i att revidera befintliga PLC-program och anpassa dessa till den nya styrningen av kyldistributionen.

Läs mer om akvifären
www.tac.com/se/data/internal/data/08/44/1249887766618/Akvifar.pdf

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Lars Lönn
TAC
Tel: 08-775 28 02