Forsmark kärnkraftverk – Lågspänd elektrisk ångpanna, elementtyp, 600 kW

Värmeteknikföretaget Zander & Ingeström valde Alteco att svara för konstruktion, programmering och drifttagning av elanläggning för elpanna med värmeelement, totalt 600 kw.

Apparatskåpet består av säkringsgrupper och kontaktorer för in- och urkoppling av elementsteg. Steghastigheten styrs av en tryckregulator.

Styrsystemet består av en Siemens S7 300 PLC och en TP177 operatörspanel.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Roland Norell
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 15