Förtätningsprojekt Arlanda – Swedavia

Allt större flygplan ska kunna angöra Terminal 5.

Förtätningsprojektet omfattar pirerna A och B vid Terminal 5. De nya maskiner som ska kunna tas emot kan ha över 700 passagerare.

Projektet har pågått under 2012 för Altecos del. Hela ombyggnationen beräknas vara klar under 2013–2014.

Alteco upprättar komplett förfrågningsunderlag för projektet.

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
jan.sanderhall@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Zebastian Zaar
Swedavia
Tel: 010-109 04 84