Åbyvägen, Stockholm – Fortum Distribution AB

I storstadsområden där avstånden är korta, bebyggelsen tät och markvärdena är höga kan det vara ekonomiskt att ersätta luftledningarna med markförlagda kablar. 

Marken som friläggs när luftledningarna rivs kan då användas till annat, t ex bebyggelse.

Ibland kan kabelförläggningen kräva specialåtgärder som följd av särskilda mark- eller utrymmesförhållanden.  I detta projekt valdes s k hammarborrning under Åbyvägen.

Altecos roll i detta projekt har varit att sköta byggledning och viss projektering för elserviser till nya kraftledningstunneln Skanstull–Solberga.

Läs mer på Fortums webbplats:
investments.fortum.com

Uppdragsansvarig


Kjell Persson, Alteco

Kjell Persson
Tel: 08-601 91 53
kjell.persson@alteco.se

Byggledare


Mats Franzén, Alteco

Mats Franzén
Tel: 08-601 91 57
mats.franzen@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Göran Ivegren
Fortum Distribution
Tel: 070-344 57 78