Funktionskravsprojekt – Gräsö

Alteco AB har fått i uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB att utföra projektering och beredning av mellanspänningsnätet på Gräsö i Östhammars kommun.

Syftet är att funktionssäkra nätet från längre elavbrott.
Befintliga luftledningar byts ut mot nya plastbelagda ledare (BLL) och jordkabel förläggs där så är möjligt. På vissa ställen ersätts även befintliga stolptransformatorer med nya markstationer.

Funktionskravsprojekten föranleds av en förändring i ellagen efter stormarna Gudrun år 2005 och Per år 2007. Lagändringen innebar att inga oplanerade elavbrott får överstiga 24 timmar.
För att möta dessa krav pågår ett omfattande arbete hos elbolagen med att säkra sina elleveranser.

Uppdragsansvarig


Pär Hedqvist

Pär Hedqvist
Tel: 070-576 92 10
par.hedqvist@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Ulf Tunell
Projektledare
Vattenfall Eldistribution AB
Tel: 073-848 66 46