Gatubelysning – Tyresö kommun

Alteco har slutfört projektering av ny gatubelysning i detaljplaneområdena Orrnäset och Måsvägen i Tyresö Kommun.

Projektet föranleds av att områdena ändrar karaktär från fritidsbebyggelse till fastboende. Därmed upprustas vägar och system för belysning, el, tele, vatten och avlopp.

Sammanlagda sträckan är ca 4,2 km.

Uppdragsansvarig


Peter Söderlund, Alteco

Peter Söderlund
Tel: 0278-63 20 84
peter.soderlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Camilla Engel
Projekteringsingenjör
Tyresö kommun
Tel: 08-578 296 64