Kista gård entreprenad 1 och 2

Vi har sedan hösten 2004 arbetat med projektet Kista Gård Entreprenad 1, 2 och 3. Projektet färdigställdes för vår del år 2010.
Projektet ingår i Stockholms stads utbyggnad av Kista, uppdraget för vår del var är beställt av AB Stokab.

Vårt uppdrag bestod i att projektera kanalisation samt bevaka utförandet av arbetet kring Optokabelnätet, som idag försörjer flera större etablerade användare i Kista.
På grund av de stora om- och utbyggnationerna av infrastrukturen i Kista bestående av nya vägar och fastigheter, så måste i stort sett allt befintligt nät flyttas och omskarvas.

Vi har framställt en mängd schaktningshandlingar för markarbetena. Vidare har vi utfört mängdberäkningar för schaktsträckor och materialåtgång, samt dokumenterat befintliga anläggningar och tagit fram nya vägar för fibernätet.

Uppdraget är ett av de större som Alteco utfört åt Stokab.

Uppdragsansvarig
Joachim Åhman
Tel: 08-601 91 54
joachim.ahman@alteco.se

Referenspersoner hos beställaren

Arne Bernström
AB Stokab
Tel: 08-508 30 306

Johanna Lind
AB Stokab
Tel: 08-508 30 308