Landstinget Gävleborg – Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall

Alteco har på uppdrag av Landstinget Gävleborg utfört flera intressanta uppdrag i en mycket teknikintensiv miljö:

Hudiksvalls sjukhus: Ombyggnad för nya psykiatricentrum

Projektering för el- och teleinstallationer samt styr- och övervakningsutrustning.

Bollnäs sjukhus: Ombyggnad för nya IVA-platser.

Projektering för el- och teleinstallationer.

Bollnäs sjukhus: Nybyggnad för godsmottagning, avfallshantering och posthantering

El- och teleinstallationer samt kontroll. Installationerna omfattade kraft-, belysnings- och potentialutjämningssystem samt telesystem såsom datanät, telefoni, brandlarm, passagekontroll.

Bollnäs sjukhus: Flytt och sammanslagning av IVA och HIA samt UVA

Projektering av El- och teleinstallationer samt kontroll av ombyggnad för Bollnäs Sjukhus. Flytt och sammanslagning av (IVA) intensivvårds- och (HIA) hjärtavdelningen samt flytt av (UVA) uppvakningsplatser.

Bollnäs sjukhus: Hälsocentral

Projektering El och teleinstallationer samt kontroll av ombyggnad för Bollnäs Sjukhus. Ny stor hälsocentral skapas inom sjukhuset, från att tidigare varit två hälsocentraler som fanns utanför sjukhusområdet

Bollnäs sjukhus: Akutmottagning och entré

Projektering El- och teleinstallationer för akutmottagning, ny entré samt ombyggnad av expeditioner.

Söderhamns sjukhus: Besiktningsman och kontrollant

Produktionsanpassad besiktning för Söderhamns Sjukhus. Sjukhuset byggdes om från akutsjukhus till närsjukhus. Omfattar akutmottagning, röntgen, hälsocentral, lab, cafeteria, träningslokaler, BUP, barnmottagning.

Bollnäs sjukhus: Rehab, administrativa lokaler, huvudkassa, medicinskt centrum

Projektering El- och teleinstallationer för Rehab enhet, ny huvudkassa vid entrén, samt administrationslokaler för sjukhusledningen och medicinskt centra.

Kilafors hälsocentral och Edsbyns hälsocentral

Projektering, kontroll och besiktning för utbyte av belysning samt kraft i entréer, receptioner, behandlings- rum, korridorer, väntrum, etc. för Kilafors Hälsocentral

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
070-576 14 10
jan.sanderhall@alteco.se