Ljuset på Strandvägen – Stockholms stad

Strandvägen i Stockholm fick ny belysning.

Alteco tog fram förslag till stolpar och armaturer för Strandvägen på kajsidan från Berzelii Park till strax bortom Djurgårdsbron.
Arbetet utfördes i tre etapper och var klart 2008.

Uppdragsansvarig


Micke Clefberg, Alteco

Micke Clefberg
Tel: 08-601 91 61
mikael.clefberg@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Peter Marcateus-Asklund
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 076-122 60 79