Multimedianät – Bollnäs Bostäder

Alteco har haft i uppdrag att projektera ett fibernät åt Bollnäs Bostäder, ett så kallat multimedianät, som sammanbundit samtliga bostadsområden inom tätorten Bollnäs samt orterna Arbrå och Kilafors.

Fastighetsbeståndet består av ca 3 150 lägenheter och lokaler.

Uppdraget har pågått under åren 2006 till 2009. Förutom projektering har även byggledning, kontroll- och besiktningsuppdrag ingått i samband med utförandet.

Uppdraget startade med en förstudie för att bestämma utformningen av nätet och bedöma dess kostnader för både drift och anläggande.

Uppdragsansvarig


Ingemar Jakobsson, Alteco

Ingemar Jakobsson
Tel: 0250-270 72
ingemar.jakobsson@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Ulf Linde
Projektledare
Bollnäs Bostäder
Tel 0278-259 00