Nya ledningar till Förbifart Stockholm

Abonnenter i Akalla- och Vinstaområdet ska få nya elledningar som en del av de elomläggningar som görs inför arbetet med Förbifart Stockholm.

Mohsen Paknia vid Altecos Stockholmskontor är uppdragsansvarig för Fortums del i hela ledningsomläggningen. Det handlar om området i norra delen av nya förbifarten, strax söder om Häggvik där nya förbifarten ansluter till ”gamla” E4 samt området kring Vinsta där tunnelanslutningarna från Ekerö mynnar ut. De ledningar som i dag ligger under E4/E20 måste flyttas, dras om och skarvas när den nya förbifarten ska byggas.

Flera ledningsägare
Fortum är bara en av flera ledningsägare som berörs av arbetet med Förbifart Stockholm.
Andra inblandade aktörer i förbifarts-projektet är Stockholms Stad och Trafikverket. Förutom el handlar det om att lägga om ledningar för optokabel, liksom vatten och avlopp.
– Alteco projekterar på uppdrag av Fortum för ny sträckning av kablar inom spänningsnivåerna 0,4–33kV till närliggande områden. Då ingår dessutom projektering av byggström till etableringsområden.

”Aorta”
– Kablarna är av mycket olika karaktär; den största är ungefär som aortan i människokroppen, ända ut till de minsta, eller kapillärerna, beskriver Mohsen Paknia i en jämförelse.
Nu dras allt om för att sedan kunna kopplas om i olika etapper, detta för att undvika avbrott hos abonnenterna.

Läs mer om Förbifart Stockholm på Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Uppdragsansvarig


Mohsen Paknia, Alteco
Mohsen Paknia
Tel: 08-601 91 52
mohsen.paknia@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Roland Persson
Fortum Distribution
08-671 71 64

Illustration: Tomas Öhrling/Trafikverket
Foto: Trafikverket