Olkiluoto kärnkraftverk, Finland – Drifttagning ångpannor, nya aggregatet OL3

Drifttagning av 2 stycken elektriska ångpannor, högspänning 10 kV elektrodtyp. Pannorna är främst avsedda att förse matarvattensystemet med ånga när turbinen startas.

För närvarande, under byggskedet, används pannorna till att värma upp turbin- och generatorhallen.

Styrsystemet består av ett Siemens S7-400 system och en Beijer operatörspanel.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Roland Norell
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 15