Belysning Parklek Ekholmen – Stockholms stad

När parkleken Ekholmen i Stockholm rustades upp, så passade man samtidigt på att fräscha upp belysningen, både genom bättre belysning av gångvägen genom parken och genom särskilt anpassad belysning för de olika lekytorna.

Nu finns belysning på plats via både parkstolpar och högre stolpar som placerats inne i Parkleken. Det mer effektfulla ljuset har riktats mot en klätterställning, en karusell och en kompisgunga.

Uppdragsansvarig

Tuva Jones
Tuva Jones
Tel: 08-601 91 58
tuva.jones@alteco.se@alteco.se


Referensperson hos beställaren

Magnus Lans
Belysningsingenjör
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 08-508 272 00