Saarbrücken HKW Süd, Tyskland – S7-300 Fail Safe

Elektrisk hetvattenpanna, högspänd elektrod med styrskärm till 10 MW, 10 kV.

Alteco konstruerar apparatskåp och programmerar ett Siemens S7-300 Fail Safe-system med Siemens operatörspanel.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Roland Norell
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 15