Säkrare ledning i Edsbyn – Elektra Nät AB

För att säkra elleveranserna på en 11 kV-ledning till byn Öjung norr om Edsbyn i sydvästra Hälsingland, har Elektra Nät AB i Edsbyn beslutat att ändra den nuvarande sträckningen. Den gamla ledningen är från början dragen kortaste vägen genom skog, vilket gör den känslig för driftstörningar.

Isolerade ledningar
Den nya dragningen ska nu följa landsvägen och blir även mindre störningskänslig eftersom den byggs med isolerade linor.
Distributionsledningen komplettas med tillhörande transformatorer och anslutande lågspänningsledningar (0,4 kV).

Fram till Öjung i Hälsingland
Alteco projekterar jobbet som omfattar ca 22 km ledning. Det börjar i byn Fullen och går norrut via Räkåfors, södra Våsen, Våsbo, Bursjömyran, Öratjärn, Brobergsmyran, Karsbo, Benabacken och fram till Öjung.

Uppdragsansvarig

Torbjörn Rosén, Alteco
Torbjörn Rosén
Tel: 0278-63 20 94
torbjorn.rosen@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Anders Olars
Nätchef, Elektra Nät AB
Tel: 0271-274 02