Slussen – Stockholm

Den nya Slussen kommer att bli ett öppet nav i Stockholms mitt där flanörer, cyklister, lokaltrafik och bilar kan samsas. Katarinaparken har utsikt över Saltsjön och i Mälaren ska en scen skjutas ut. Under bron planeras ett café med ”cykla-in” på Södermalmssidan och en restaurang på Gamla stan-sidan.

För att detta ska bli verklighet krävs en hel del elkraft.
Alteco har uppdraget av Fortum Distribution att bygga om elnätet under hela ombyggnadsprocessen.
I första skedet ska många kablar kopplas om och hitta nya vägar så att östra delen av gamla Slussen kan rivas. De kunder som är kvar måste fortfarande ha matning plus att det tillkommer mycket byggström till de olika entreprenaderna.

I nästa skede ska nya elnätet byggas upp och försörja de nya kunderna.

Läs mer på Stockholms Stads webbplats
www.stockholm.se/slussen

Uppdragsansvarig


Paulina Kolm, Alteco

Paulina Kolm
Tel: 08-601 91 60
paulina.kolm@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Lars Fagerö
Fortum Distribution
Tel: 08-671 85 44