Solrosens IP – Bollnäs kommun

Vi har projekterat belysningen för Bollnäs stora konstgräsplan.

Armaturen (Disano Area 2000W från Extol Lighting AB) är vald bl a för att inte blända kringboende och trafikanter.

De 24 armaturerna är placerade på åtta st 20 metersmaster och styrs via ur, skymningsrelä och bokningssystemet för planen. Vi bistod Jan Fredin, Bollnäs Kommun, vid framtagandet av ett styrsystem som kommunicerar via en kanal i det PLC-system som styr fjärrvärmen till planen. Syftet med detta var att få ett så effektivt och energisnålt system som möjligt.

Uppdragsansvarig


Peter Söderlund, Alteco

Peter Söderlund
Tel: 0278-63 20 84
peter.soderlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Jan Fredin
Bollnäs kommun
Tel: 0278-250 00 (vxl)