Stadshuset – Bollnäs kommun

På uppdrag av Bollnäs kommun har vi utfört ett uppmärksammat ljusdesignuppdrag på stadshusfasaden vid Bollnäs södra infart.

Den nya stadshusklockan har en solcell placerad på varje timtal.
Solcellsmodulerna är cirka 1×0,5 meter stora och klockans diameter drygt 3,5 meter.

Vår idé var att belysa klockan på ett sådant sätt att det ger effekter även på fasaden. Effekten åstadkommes med endast sex stycken Blitz bestyckade med 35W ljuskälla.

När konstruktionen var klar gjordes ett funktionstest på marken för att upptäcka eventuella fel samt för att göra inställningar av ljusbilden.
Några kommentarer som hörts om klockan är:
”En stjärna som leder in till Bollnäs”
”Det blev mycket mer effektfullt än vad jag kunnat tänka mig”

Uppdragsansvarig

Peter Söderlund, Alteco

Peter Söderlund
Tel: 0278-63 20 84
peter.soderlund@alteco.se