Stockholms Ström, Nacka–Gustavsberg
– Svenska Kraftnät

Ett av delprojekteni Stockholms Ström är en ny 220 kilovoltsledning från
Nacka till Gustavsberg. Den förläggs via Östervik, Lännerstasundet, Skogsö, Baggensfjärden och Tjustviken.
 

Ledningen behövs för att förstärka elförsörjningen till Värmdö och för att skapa ytterligare en möjlighet att försörja Nacka med el, vilket gör elleveransen mer tillförlitlig. Längs större delen av sträckan läggs ledningen som sjökabel, men vid Östervik, Skogsö och Gustavsberg läggs den som markkabel.

Den totala ledningssträckan är cirka 9,5 kilometer. Svenska Kraftnät är huvudansvarig för delprojektet Nacka–Gustavsberg.

Alteco ansvarar för byggledning
På uppdrag av Svenska Kraftnät sköter vi byggledning och kontroll av markkabelförläggningen.

 

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar
för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen.
Läs mer: www.stockholmsstrom.net

Uppdragsansvarig


Mats Franzén, Alteco

Mats Franzén
Tel: 08-601 91 57
mats.franzen@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Anna-Karin Gustafsson
Svenska Kraftnät
Tel: 08-475 80 90