Stockholms Ström, Värtan–Koltorp
– Svenska Kraftnät

Ett av delprojekten i Stockholms Ström är en ny 220-kilovoltsledning från Värtan till Koltorp.

Den nya ledningen behövs för att förstärka elförsörjningen till Lidingö och för att skapa ytterligare en möjlighet att försörja Nacka med el, vilket gör elleveransen mer tillförlitlig.

Nya ledningssträckan
Nya sträckningen gör att Vattenfalls luftledning från Danderyds transformatorstation över till Lidingö och Sticklinge kan rivas. Den totala ledningssträckan är cirka 6,2 kilometer.  

Alteco ansvarar för byggledning och kontroll
Svenska Kraftnät är byggherre för den nya kabeln mellan Värtan och Koltorp.
Alteco har på uppdrag av Svenska Kraftnät ansvarat för byggledning och kontroll av markkabelförläggningen.

 

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar
för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen.
Läs mer: www.stockholmsstrom.net

Uppdragsansvarig


Mats Franzén, Alteco

Mats Franzén
Tel: 08-601 91 57
mats.franzen@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Sofia Högfeldt
Svenska Kraftnät
Tel: 070-559 75 39