Styrsystem – elektriska ångpannor

Zander & Ingeström är en av de ledande leverantörerna av tekniska lösningar för värme och ånga till industrin och kraftverk.

De levererar såväl enskilda komponenter som nyckelfärdiga anläggningar samt utför ombyggnader, moderniseringar och underhåll av befintliga anläggningar.

Alteco AB konstruerar ett nytt styrsystem till ångpannor ZDKI, 10 MW för leverans till Finland, Sverige och Norge.

Uppdraget består i att konstruera apparatskåp med startapparter och styrsystem för i anläggningarna ingående motordrifter och funktioner, samt göra PLC/HMI program och driftsätta färdig anläggning.

Styrsystemet är ett Siemens S7-300 system med operatörsterminal typ ”pekskärm”.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco
Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referenspersoner hos beställaren


Claes-Göran Blomberg
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 02

Roland Norell
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 15