Styrsystem för fastbränslepannor
– Pannprojekt AB

Pannprojekt AB levererar mobila fastbränslepannor 750kW–3MW.

I den egna verkstaden i Färila bygger Pannprojekt in fastbränslepannor i specialanpassade containrar. Dessa containrar levereras sedan till slutkund på lastbil. Vid leverans är apparatskåp och den elektriska installationen färdigmonterad och provad.

Vårt uppdrag
Alteco konstruerar apparatskåp, styrsystem och operatörsterminaler.
Uppdragen består i att konstruera apparatskåp med startapparter och styrsystem för de i anläggningarna ingående motordrifter och funktioner, samt göra PLC/HMI-program och driftsätta färdig anläggning.
Styrsystemet är ett Siemens S7-300 system med en 15” operatörsterminal av pekskärmstyp.

Senaste uppdrag

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Lars-Åke Nyberg
Pannprojekt AB
Tel: 0651-76 93 60