Vattenleken Skärholmen – Stockholms stad

Vattenleken vid Skärholmens centrum ligger på taket till T-baneingången. I vattnet huserar ett antal ”flamingor” och dessa kan nu ses också under dygnets mörka timmar.

Alteco projekterade ett belysningsuppdrag som omfattade bland annat en hel del idékläckande om hur vattenlekens form skulle framhävas på ett effektfullt sätt. Detta samtidigt som stolpar och armaturer behöver vara tillgängliga för underhåll och monteras utan traditionella fundament.
– Både den här platsen och uppdraget i sig hade väldigt speciella förutsättningar. Vi fick vända och vrida på det några varv, säger ljusdesigner Tuva Jones vid Alteco i Stockholm.
Men nu kan flamingohalsarna ses dygnet runt i vattenleken i Skärholmen.

Uppdragsansvarig

Tuva Jones
Tuva Jones
Tel: 08-601 91 58
tuva.jones@alteco.se@alteco.se


Referensperson hos beställaren

Magnus Lans
Belysningsingenjör
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 08-508 272 00