Två ramavtal med Landstinget i Uppsala län

[2005-04-07]

Landstinget Uppsala Län logoVi har tecknat ramavtal med Landstinget i Uppsala län gällande ”Projektering – Elinstallationer” och ”Projektering- Styr-, regler- och övervakning”.

I båda avtalen är vi ett av tre antagna konsultföretag. Avtalen gäller perioden 2004-09-01–2006-08-31 med möjlighet till ett års förlängning. Vi ser särskilt fram emot samarbetet eftersom det är en ny kund för oss.

www.lul.se