Vi är ett klimatneutralt företag

Alteco är sedan mitten av 2007 ett av Sveriges första klimatneutrala företag.
En hållbar utveckling kräver att alla – inte minst företag – använder energin mer effektivt och ställer om till förnybar energi.

 

Resepolicy

Alteco är ett tjänsteföretag som är verksamt huvudsakligen i Sverige och våra utsläpp härrör sig till stor del från våra tjänsteresor.
Vi har därför infört en tydlig resepolicy som ska styra valet av färdmedel. Vi prioriterar resor med tåg, buss och tunnelbana. När vi av olika skäl måste åka bil så väljer vi i första hand våra nya miljöbilar, Toyota Prius.

Påverka utvecklingen

Den största möjligheten till miljöpåverkan ser vi dock i vårt konkreta arbete som teknikkonsulter. Vi har i våra uppdrag stora möjligheter att föreslå långsiktiga och energieffektiva tekniska lösningar. Detta kommer vi på Alteco att beakta i ännu högre grad i framtiden.

Begränsa växthusgasutsläpp

Mot bakgrund av detta medverkar vi nu i ett program för hur våra utsläpp av växthusgaser ska begränsas. De utsläpp som trots allt finns kvar kompenseras genom stöd till klimatfrämjande projekt i utvecklingsländer, i enlighet med Kyotoprotokollet.

Affärsnyttan

Vi ser att samhällets ökande miljöproblem kommer att ställa höga krav på företag i framtiden. Våra kunder kommer därför sannolikt efterfråga miljöriktiga lösningar i allt högre utsträckning och vi ser därför en tydlig affärsnytta med vårt aktiva miljöarbete.

Alteco är sedan 2001 certifierade enligt ISO14001 och arbetar därför redan aktivt inom miljöområdet.

 

Läs mer om oss och andra klimatneutrala företag på www.klimatneutral.se